Регионално управление на образованието - Видин

Популяризиране на рейтинговата система на висшите училища в Република България

Директорите на училища да разпространят специализирани печатни издания с годишните класации на висшите училища за 2020 година.

Повече информация тук