Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в ОУ “Епископ Софроний Врачански” гр.Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ “Епископ Софроний Врачански” гр.Видин  1. Учител по физическо възпитание и спорт  16.10.2020 г. 094/600282

Повече информация ⇒⇒⇒