Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в ОУ “Иван Вазов” гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ “Иван Вазов” гр. Видин  1. Учител в група с ЦОУД в начален етап 01.10.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒