Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в СУ “Христо Ботев” с. Арчар

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “Христо Ботев” с. Арчар  1. Учител група ЦДОУ I-IV клас 30.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒