Регионално управление на образованието - Видин

За осма година ще се проведе състезанието “Стъпала на знанието. Български език и литература”

Заявки за участие в състезанието “Стъпала на знанието. Български език и литература” за ученици от 5 до 12 клас на Сдружение “10 книги” се подават на e-mail на сдружението stapala_na_znanieto@abv.bg. Таблицата за заявка може да изтеглите от www.edu.10knigi.org.

Повече информация ⇒⇒⇒