Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Видин 1. Ръководител на направление ИКТ 09.10.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒