Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в ОУ “Св. Климент Охридски” гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ “Св. Климент Охридски” гр. Видин 1. Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда 21.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒