Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в СУ „Цар Симеон Велики“ гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Цар Симеон Велики“ гр. Видин 1. Чистач/хигиенист             2.Учител група ЦДОУ I-IV клас 21.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒