Регионално управление на образованието - Видин

ЧЕТВЪРТА ЕВРОПЕЙСКА ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИКА и Международен конкурс за статистически плакат

През учебната 2020/2021 г. Националния статистически институт в партньорство с МОН ще проведе две международни състезания за ученици – Четвърта Европейска олимпиада по статистика и Международния конкурс за статистически плакат.
1. Четвъртата Европейска олимпиада по статистика за ученици е включена в графика за олимпиади и състезания със Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката. При подготовката на учителите – ментори на отбори, НСИ ще проведе обучителни семинари в периода 06 – 09.10г.; 06 – 07.10. в Пловдив за учителите от Южна България и 08 – 09.10. във Велико Търново за учителите от Северна България. Разходите са за сметка на организаторите на олимпиадата.
2. Международният конкурс за статистически плакат се организира от Международната асоциация за статистическо образование (IASE) и образователната секция на Международния статистически институт (ISI). В изданието на конкурса 2018/2019 г. ученици от България получиха престижното второ място, а наградата бе връчена в Куала Лумпур, Сингапур. Конкурсът ще се проведе през тази учебна година а церемонията по награждаването ще бъде през юли 2021 г. на 63-тия Световен конгрес по статистика в Нидерландия.
Разчитаме на съдействие за популяризирането на двете състезания сред учениците и учителите. Повишаването на статистическата култура на учениците, провокирането на интереса им към статистическите изследвания, използването на графични и математически методи при интерпретирането на статистическите данни развива професионалните и гражданските им умения да боравят със статистическата информация, което носи ползи в човешки и обществен план.
За повече информация: www.nsi.bg, e-mail: info@nsi.bg