Регионално управление на образованието - Видин

Свободни работни места в ОУ „ Христо Ботев” гр. Дунавци

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „ Христо Ботев” гр. Дунавци   1. Учител/старши учител/ в начален етап – 228 часа     15.09.2020 г. 
2. Учител / старши учител/ по физическо възпитание и спорт- 242 часа
3. Учител / старши учител/ по английски език- 448 часа
4. Учител / старши учител/ по химия и опазване на околната среда- 54 часа
5. Учител / старши учител/ по биология и здравно образование- 72 часа
6. Учител / старши учител/ по физика и астрономия- 54 часа

Повече информация ⇒⇒⇒