Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в ЦСОП “Д-р Петър Берон” гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ЦСОП “Д-р Петър Берон” гр. Видин 1. Длъжност “ЗАС” 14.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒