Регионално управление на образованието - Видин

Свободни работни места в СУ “Христо Ботев” гр. Белоградчик

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “Христо Ботев” гр.Белоградчик  1. Педагогически съветник            2.Учител по практика       3.Учител ЦОУД 11.09.2020 г. 0936/53962

Повече информация ⇒⇒⇒