Регионално управление на образованието - Видин

СВободно работно място в СУ “Васил Левски” гр. Кула

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “Васил Левски” гр. Кула 1. Учител/старши учител в начален етап 08.09.2020 г.

Повече информация можете да видите тук.