Регионално управление на образованието - Видин

Свободни работни места в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “Проф. д-р Асен Златаров“, ВИДИН

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “Проф. д-р Асен Златаров“, ВИДИН 1. Учител физическо възпитание и спорт            2.Учител география и икономика 08.09.2020 г.

Повече информация можете да видите тук.