Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в СУ “Никола Й. Вапцаров” с. Ружинци

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “Никола Й. Вапцаров” с. Ружинци  1. Учител начален етап I-IV клас /ЦДО/ 11.09.2020 г. 0877745793

Повече информация можете да видите тук.