Регионално управление на образованието - Видин

Свободни работни места в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Видин 1. Ресурсен учител – 2 места 09.09.2020 г. 094/606868

Повече информация можете да видите тук.