Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. НОВО СЕЛО

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ   „Св.Св.  Кирил и Методий“ с. Ново село 1. Учител по български език и литература и   английски език 11.09.2020 г. 09316/2240

Повече информация ⇒⇒⇒