Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в СУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. КУЛА

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. КУЛА 1. Учител по български език и литература  04.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒