Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в СУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” ГР. ВИДИН

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” ГР. ВИДИН 1. Учител общообразователен учебен предмет в начален етап 04.09.2020 г. 094/600221

Повече информация ⇒⇒⇒