Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в ГПЧЕ „Йордан Радичков” — гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ГПЧЕ „Йордан Радичков” — гр. Видин 1. Учител по математика и информационни технологии 09.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒