Регионално управление на образованието - Видин

Свободни работни места в СУ ” Петко Р. Славейков” гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ ” Петко Р. Славейков” гр. Видин 1. Учител/старши учител биология и химия  инфо ⇒⇒⇒ 08.09.2020 г. 094/600218
2. Старши учител – ресурсен инфо ⇒⇒⇒  
3. Учител/старши учител начален етап на основното образование. инфо ⇒⇒⇒  
4. . Учител/старши учител за целодневна организация на уч. ден – 2 места  инфо ⇒⇒⇒
5. Лектор инфо ⇒⇒⇒