Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в ОУ “ИВАН ВАЗОВ” ГР. ВИДИН

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ “ИВАН ВАЗОВ” ГР. ВИДИН 1. Учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап                                  2. Учител в група с ЦОУД в прогимназиален етап    03.09.2020 г.   094/600 267

повече информация от тук