Регионално управление на образованието - Видин

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Насоките за работа на системата на училищното образование  в условията на COVID-19 можете да изтеглите от тук.