Регионално управление на образованието - Видин

Конкурс за училища – “Готови за света!“

До 30.09.2020г. всяко училище в България има възможност да кандидатства в конкурса “Готови за света!” и да стане
лицензиран оператор в Международната награда на херцога на Единбург.

Повече информация ⇒⇒⇒