Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в ОУ „Академик Михаил Димитров” — с. Чупрене

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Академик Михаил Димитров” — с. Чупрене Учител прогимназиален етап по Български език и литература — 1 място 8.09.2020 г. вкл.

Повече информация ⇒⇒⇒