Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в ГПЧЕ „Йордан Радичков” — гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ГПЧЕ „Йордан Радичков” — гр. Видин 1. Учител по руски език — 1 щатно място /с недостиг 126 часа/                                             2.Учител по изобразително изкуство — 162 лекторски часа      3.Учител по испански език — 270 лекторски часа                                               4.Учител по музика — 162 лекторски часа 24.08.2020 г. вкл.

 

Повече информация ⇒⇒⇒