Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “Св.св. Кирил и Методий”      гр. Видин Шофьор, автобус 24.08.2020г.

Повече информация ⇒⇒⇒