Регионално управление на образованието - Видин

Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ — гр. Прага, Чешка република

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ — гр. Прага,
Чешка република
учител, общообразователен учебен предмет (английски език)” 10.09.2020 г. вкл.

Повече информация ⇒⇒⇒