Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в ПГСС “Г.М. Димитров” гр. Дунавци

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ПГСС               “Г.М.Димитров”      гр. Дунавци шофьор, автобус 28.08.2020г.

Повече информация ⇒⇒⇒