Регионално управление на образованието - Видин

Българско средно училище “Христо Ботев”, гр. Братислава, Словакия

Образователна институция Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
Българско средно училище “Христо Ботев”, гр. Братислава учетел общообразователен учебен предмет (български език и литература) 24.07.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒