Регионално управление на образованието - Видин

Българско средно училище “Д-р Петър Берон”, гр. Прага, Чешка Република

Образователна институция Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
Българско средно училище “Д-р Петър Берон”, гр. Прага учетел общообразователен учебен предмет (английски език) 24.07.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒