Регионално управление на образованието - Видин

Лятно училище за педагози Китен 2020

Тематичен курс

„Модели на взаимодействие

между образователната институция и семейството”

Писмо №К-740/15.07.2020г.

Покана

Заявка за участие

Таблица за данни – удостоверение