Регионално управление на образованието - Видин

Конкурсна процедура 33.19-2020, обявена от ЦОИДУЕМ

Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Писмо №20-21-00-100/13.07.2020г:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Ръководство за работа – електронна система 2020

Насоки за кандидатстване

За връзка към сайта: http://coiduem.mon.bg