Регионално управление на образованието - Видин

турнир по училищни дебати

Фондация „ЕкоОбщност“ организира турнир по училищни дебати на национално ниво през следващата учебна година. Той е насочен към ученици между 16 и 19 г. от всички училища в страната.