Регионално управление на образованието - Видин

Корекция на заявления, подадени за първо класиране след завършен VII клас

Уважаеми родители,

В срок до 17,00 часа на 07.07.2020 година могат да бъдат извършвани корекции в подадените заявления чрез посещение в РУО – Видин.