Регионално управление на образованието - Видин

Списък на паралелките с прием след завършен VII клас

Списък на паралелките с прием след завършен VII клас – I класиране, 2020 година и изписването им в заявлението