Регионално управление на образованието - Видин

Кратко ръководство за подаване на документи on-line

Кратко ръководство за подаване на документи on-line за  участие в I/III етап на класиране след завършен VII клас. Ръководството е качено напрофила на учениците.