Регионално управление на образованието - Видин

Заповед № РД-10-88/19.06.2020 г.

Заповед за определяне на училища в които ще се приемат на заявления за участие в I и III етап на класиране на учениците след завършен VII клас

Работно време на комисията: на 3, 4, 6 и 7 юли – от8,30 до 17,30 часа; на 5 юли – от 9 до 12,00 часа