Регионално управление на образованието - Видин

Заповед № РД-10-72/20.05.2020 г.

Заповед № РД-10-72/20.05.2020 г. за утвърждаване на график на дейностите на комисиите по приемане на ученици в VIII клас