Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в СУ “В. Левски” гр. Кула

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
Учител/старши учител в начален етап в група ЦОУД 30.06.2020 г.

Повече информация можете да видите тук.