Регионално управление на образованието - Видин

Национален кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за ученици от IV клас

На 27 юни 2020 г. (събота) от 8:00 часа ще се проведе националният кръг на олимпиада „Знам и мога“ за област Видин в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин, определено за училище-координатор. Номинираният за участие в националния кръг на олимпиадата да се яви в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин не по-късно от 15 минути преди началния час на започване на олимпиадата. Да носи документ, удостоверяващ самоличността му.