Регионално управление на образованието - Видин

ОУ  „Христо Ботев“ гр. Дунавци, община Видин

Свободно работно място за длъжността „директор” на
ОУ  „Христо Ботев“ гр. Дунавци, община Видин.

обявление ⇒⇒⇒

заявление ⇒⇒⇒  ⇒⇒⇒

декларация ⇒⇒⇒  ⇒⇒⇒