Регионално управление на образованието - Видин

Провеждане на XVII национален конкурс за изпълнители на забавна песен, Пловдив 2020.

Промяна в регламента на XVII Национален конкурс за изпълнители на забавна песен. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на деца и ученици на МОН за учебната 2019/ 2020 г. и в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020 г.

  • регламент за конкурса ⇒⇒⇒
  • заявка за участие ⇒⇒⇒
  • декларация съгласно ЗЗЛД ⇒⇒⇒