Регионално управление на образованието - Видин

Анкета за учители по немски език.

Във връзка с настоящото положение Гьоте-институт България се опитва да отговори по най-добрия начин на нуждите на учителите по немски език за подкрепа и квалификация, която да им помогне в решаването на редица спънки, съпровождащи онлайн обучението. За тази цел са подготвили анкета, която да покаже, какви са предпочитанията и желанията на учителите, на какви квалификации да наблегнат, кои дидактико-педагогически въпроси са от особено значение за тях. Анкетата ще намерите тук