Регионално управление на образованието - Видин

Виртуална библиотека по иновационни образователни технологии.

Виртуалната библиотека съдържат видео лекции в помощ на учителите.

Вход за библиотеката ⇒⇒⇒