Регионално управление на образованието - Видин

забрана на ползването на водните площи

Заповед № РД-09-41/05.05.2020 г. на областния управител на област Видин за забрана на ползването на водните площи по цялото поречие на р. Дунав на територията на област Видин, през летния сезон на 2020 г.  ⇒⇒⇒