Регионално управление на образованието - Видин

Литературен конкурс

Национален доверителен екофонд предлат на младите хора от 16 до 18 години да се включат със свои литературни произведения в четиринадесетото издание на ежегодния  конкурс за наградата на името на Мими Праматарова.

Тема на конкурса: “На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда”

Цялата информация е публикувана на сайта на НДЕФ в рубриката Новини и на адрес https://ecofund-bg.org/bg/годишни-награди .