Регионално управление на образованието - Видин

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката

Новини 2020

Министър Красимир Вълчев
Българският учител показа, че на него може да се разчита – по принцип и когато сме в трудна и екстремна ситуация. Доказа, че е подготвен, иновативен и отдаден на работата. Впечатли с ентусиазъм, реактивност, съзидателност, професионализъм, солидарност и взаимопомощ.