Регионално управление на образованието - Видин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ ОТ НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА В IV, В VII И В Х КЛАС

Предстои заключителния етап на обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи от НВО по български език и литература и по математика в IV, в VII и в Х клас.

Всички участници, участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали се в електронната креда , проверили и оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва да извършат следното:

  1. На 3 април 2020 г. от 13:00 до 17:00 часа трябва да оценят и проверят определен брой писмени работи.
  2. Участниците в стрес-теста да организират електронното обучение на учениците си, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.
  3. Допълнителни указания ще се получат по електронен път от организаторите на обучението.