Регионално управление на образованието - Видин

Приемане на проекти за участие в VII-ма Ученическа научна сесия

Ученическият институт на БАН приема проекти за участие в VII-ма Ученическа научна сесия, която ще се проведе през месец ноември 2020 г.

Ученическият институт на БАН дава възможност да изява и развитие на ученици от цялата страна с интереси в изследователската дейност в някоя от областите на науката и нейните приложения или в областта на изкуствознанието, изобразителните изкуства или композирането на музика чрез ученически разработки.

Повече информация можете да видите тук.